toper

Lista miast zg�oszonych

trainNR25


Lista wszystkich miast

Klikaj�c na obrazku Rozwi� Info rozwijasz informacje o mie�cie, natomiast klikaj�c na obrazku Zwi� Info chowasz informacje o mie�cie.Miasta zg�oszone do "EDbS"
Rozwi� Info Urz�d Miasta Be�chatowa
ul. Ko�ciuszki 1
97-400 Be�chat�w


tel: ,
email:
www: www.belchatow.pl

Koordynator lokalny: Marcin Michalak

��dzkieRozwi� Info Urz�d Miejski w Bielawie
pl. Wolno�ci 1
58-260 Bielawa


tel:
email:
www: www.bielawa.pl

Koordynator lokalny: Wioletta Wr�bel

dolno�l�skieRozwi� Info Urz�d Gminy i Miasta
ul. Ko�ciuszki 2
11-230 Bisztynek


tel:
email:
email:

Koordynator lokalny: Magdalena Gutkowska
ul.Ogrodowa 1, 11-230 Bisztynek

warmi�sko-mazurskieRozwi� Info Burmistz Miasta Brzegu
ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg


tel:
fax:
email:
www: www.brzeg.pl

Koordynator lokalny: Joanna Starosta

opolskieRozwi� Info Referat Promocji Rozwoju Loklanego i Funduszy Strukturalnych
ul. Or�a Bia�ego 16 11 - 040 Dobre Miasto


tel:

email:
www: www.dobre-miasto-um.bip-wm.pl

warmi�sko-mazurskieRozwi� Info Urz�d Miasta Dzia�dowo
ul. Zamkowa 12
13 - 200 Dzia�dowo


tel:
email:
www: www.dzialdowo.um.gov.pl

Koordynator lokalny: Marek B�a�ejczyk

warmi�sko-mazurskieRozwi� Info Urz�d Miasta
Rynek 1
58-200 Dzier�oni�w


tel:
email:
www: www.um.dzierzoniow.pl

Koordynator lokalny: Krzysztof Nawrot

dolno�l�skieRozwi� Info Urz�d Miasta Jastrz�bie Zdr�j
Al. J�zefa Pi�sudskiego 60
44-335 Jastrz�bie Zdr�j


tel:
email:
www: www.jastrzebie.pl

Koordynator lokalny: Wies�awa Zygmaniak
Urz�d Miasta, Al. J�zefa Pi�sudskiego 60, Wydzia� Ochrony �rodowiska i Rolnictwa, 44-335 Jastrz�bie Zdr�j

�l�skieRozwi� Info Urz�d Miasta K�trzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 K�trzyn


tel:
fax:
email:
email:

Koordynator lokalny: Robert Majchrzak
Stadion Miejski ul. Chopina 20


warmi�sko-mazurskieRozwi� Info Urz�d Miasta Kolno
ul.Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno


tel: wew. 36
email:
www: kolno.home.pl

Koordynator lokalny: Agnieszka Rakowska

podlaskieRozwi� Info Urz�d Miasta Kostrzyn nad Odr�
ul. Kopernika 1
66-470 Kostrzyn nad Odr�


tel:
email:
www: www.kostrzyn.um.gov.pl

Koordynator lokalny: Wioletta Lewandowska-Szuka�a

lubuskieRozwi� Info Urz�d Miejski w Koszalinie
Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin


tel:
tel kom:
email:
www: www.koszalin.pl

Koordynator lokalny: Robert Grabowski

zachodniopomorskieRozwi� Info Urz�d Miejski Kowalewo Pomorskie
Plac Wolno�ci 1
87-410 Kowalewo Pomorskie


tel:
tel kom:
email:
www: www.kowalewopomorskie.pl

Koordynator lokalny: Robert Brancel

kujawsko-pomorskieRozwi� Info Urz�d miasta Kra�nik
ul.Lubelska 84
23-200 Kra�nik


tel:
email:
www: www.krasnik.pl

Koordynator lokalny: Danuta Karczmarska

lubelskieRozwi� Info Urz�d Miejski
ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn


tel:
tel kom:
email:
email:
www: www.kwidzyn.pl, www.ekokwidzyn.pl

Koordynator lokalny: Dominik Sudo�
Stowarzyszenie "Eko-Inicjatywa"
ul. Mi�osna 1

pomorskieRozwi� Info Urz�d Miasta Lublin
Plac W�adys�awa �okietka 1
20-109 Lublin


tel: ,
email:
www: www.um.lublin.pl

Koordynator lokalny: Magdalena Kochanowska
ul. Kr�la St. Leszczy�skiego 20, 20-069 Lublin

lubelskieRozwi� Info Urz�d Miejski Lubliniec
ul. Paderewskiego 5
42-700 Lubliniec


tel:
email:
www: www.lubliniec.pl

Koordynator lokalny: S�awomir Skwarski
Wydzia� Komunalny i Ochrony �rodowiska

�l�skieRozwi� Info Urz�d Gminy i Miasta
Al. Wojska Polskiego 25a
59-600 Lw�wek �l�ski


tel:
fax:
email:
www: www.lwowekslaski.pl

Koordynator lokalny: Les�aw Krokosz

dolno�l�skieRozwi� Info Urz�d Miasta i Gminy L�dek Zdr�j
ul. Rynek 1
57-540 L�dek Zdr�j


tel:
fax:
tel kom:
email:
www: www.ladek.pl
tel


dolno�l�skieRozwi� Info Urz�d Miejski w Mr�gowie
ul. Kr�lewska 60a
11-700 Mr�gowo


tel:
email:
www: www.mragowo.um.gov.pl

Koordynator lokalny: Lech Go��bicki
CKiT, ul. Warszawska 26, 11-700 Mr�gowo

warmi�sko-mazurskieRozwi� Info Urz�d Miejski w Namys�owie
ul. Dubois 3
46-100 Namys��w


tel:
email:
www: www.namyslow.um.gov.pl

Koordynator lokalny: Ewa Witkowska

opolskieRozwi� Info Urz�d Miejski Nowa S�l
ul. Marsza�ka J�zefa Pi�sudskiego 12
67-100 Nowa S�l


tel:
fax:
email:
www: www.nowasol.pl

Koordynator lokalny: Pawe� Pazdrowski

lubuskieRozwi� Info Urz�d Miasta Nowego S�cza
Rynek 1
33-300 Nowy S�cz


tel:
email:
www: www.nowysacz.pl

Koordynator lokalny: Grzegorz Mirek
ul.Gorzkowska 30
Nowy S�cz

ma�opolskieRozwi� Info Urz�d Miasta Olsztyn- Wydzia� Ochrony �rodowiska
Pl.Jana Paw�a ll 1, 10-101 Olsztyn


tel:
email:
www: www.miasto.olsztyn.pl

Koordynator lokalny: Jaros�aw D�browski

warmi�sko-mazurskieRozwi� Info Urz�d Miejski i Gminy w Opatowie
Plac Obro�c�w Pokoju 34
27-500 Opat�w


tel:
email:
www: www.opatow.um.gov.pl

Koordynator lokalny: Jaros�aw Czub

�wi�tokrzyskieRozwi� Info Urz�d Miasta Opola
Rynek - Ratusz
45 - 015 Opole


tel:
email:
www: www.opole.pl

Koordynator lokalny: Ma�gorzata Rabiega
Wydzia� Ochrony �rodowiska i Rolnictwa

opolskieRozwi� Info Urz�d Miejski w Pako�ci
ul. Rynek 4
88-170 Pako��


tel:
email:
www: www.pakosc.pl

Koordynator lokalny: Micha� Siembab

kujawsko-pomorskieRozwi� Info Urz�d Gminy i Miasta
ul. Plac Grunwaldzki 4
83-130 Pelplin


tel:

fax:
email:
www: www.pelplin.pl

Koordynator lokalny: Janina Wilkos
Plac Grunwaldzki 6, 83-130 Pelplin

pomorskieRozwi� Info Urz�d Miejski
ul. Generalska 8
14-520 Pieni�no


tel:
email:
www: www.pieniezno.pl

Koordynator lokalny: Halina B�o�ska

warmi�sko-mazurskieRozwi� Info Urz�d Miasta Pi�y
Pl. St. Staszica 10
64-920 Pi�a


tel:
email:
www: www.um.pila.pl

Koordynator lokalny: Stanis�aw Zas�awski

wielkopolskieRozwi� Info Urz�d Miejski w Pruszkowie
ul kraszewskiego14/16
05-800 Pruszk�w


tel:
email:
www: www.pruszkow.pl

Koordynator lokalny: Witold Konieczny

mazowieckieRozwi� Info Urz�d Miejski Pyrzyce
Plac Ratuszowy 1
74 - 200 Pyrzyce


tel:
fax:
email:
www: www.pyrzyce.um.gov.pl

Koordynator lokalny: Beata Czarniewska
Urz�d Miejski, Plac Wolno�ci 1, 74-200 Pyrzyce

zachodniopomorskieRozwi� Info Urz�d Miejski
ul.P�ocka 39
09-100 P�o�sk


tel:
fax:
email:
www: www.plonsk.pl

Koordynator lokalny: El�bieta Wliniewska

mazowieckieRozwi� Info Urz�d Miasta Radomia
ul. Jana Kili�skiego 30
26-600 Radom


tel:
email:
www: www.radom.pl

Koordynator lokalny: Henryk W�jcicki
Wydzia� Ochrony �rodowiska i Rolnictwa, ul. Jana Kili�skiego 30, 26-600 Radom

mazowieckieRozwi� Info Urz�d Miasta Rzeszowa
Rynek 1
35 - 064 Rzesz�w


tel:

email:
www: www.rzeszow.pl

Koordynator lokalny: Marzena Fur�ak-�ebracka

podkarpackieRozwi� Info Urz�d Gminy i Miasta
Rynek 1
55-050 Sob�tka


tel:
email:
www: www.sobotka.pl

Koordynator lokalny: Kamila Olszewska

dolno�l�skieRozwi� Info Urz�d Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin


tel:
email:
www: www.szczecin.pl

Koordynator lokalny: Tomasz Holana
Wydzia� Gospodarki Komunalnej i Ochrony �rodowiska, pl.Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

zachodniopomorskieRozwi� Info Miasto Szczecinek
Plac Wolno�ci 13
78-400 Szczecinek


tel:
email:
www: www.szczecinek.pl

Koordynator lokalny: Andrzej Wdowiak
AQUA-TUR SP. z o.o.
ul. Szczeci�ska 2
78-400 Szczecinek

zachodniopomorskieRozwi� Info Urz�d Miejski w Szczytnie
ul. Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno


tel:
email:
www: www.szczytno.pl

Koordynator lokalny: Lucjan Wo�os

warmi�sko-mazurskieRozwi� Info Urz�d Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67 - 300 Szprotawa


tel:
email:
www: www.szprotawa.pl

Koordynator lokalny: Jan Ryszawy

lubuskieRozwi� Info Urz�d Miejski w S�upsku
Pl. Zwyci�stwa 3
76-200 S�upsk


tel:
email:
www: www.slupsk.pl

Koordynator lokalny: Miros�awa Myszyk

pomorskieRozwi� Info Urz�d Miejski w Torzymiu

tel:
email:
www: www.torzym.pl

Koordynator lokalny: Andrzej Kuchnio
Torzymski O�rodek Kultury, ul. Warszawska 1, 66-235 Torzym

lubuskieRozwi� Info Urz�d Miejski w Ustce
ul. Dunina 24
76-270 Ustka


tel: ,
email:
www: www.ustka.pl

Koordynator lokalny: Andrzej �wiedzi�ski

pomorskieRozwi� Info Urz�d Miejski w Wa�brzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wa�brzych


tel: ,
email:
www: www.um.walbrzych.pl

Koordynator lokalny: Jaros�aw Stachowiak
ul. Starachowicka 8, 58-302 Wa�brzych

dolno�l�skieRozwi� Info Urz�d Miejski w W�growie
Rynek Mariacki 16
07-100 W�gr�w


tel:
email:
www: www.wegrow.com.pl

Koordynator lokalny: Piotr Koc

mazowieckieRozwi� Info Urz�d Miejski w Wolsztynie
ul. Rynek 1
64-200 Wolsztyn


tel: w. 133
email:
www: www.wolsztyn.pl

Koordynator lokalny: Eleonora Miko�ajczak

wielkopolskieRozwi� Info Urz�d Miejski
ul. Ko�ciuszki 15a
62-100 W�growiec


tel:
email:
www: www.wagrowiec.um.gov.pl

Koordynator lokalny: Marek Wierzbi�ski
ul. �rednia 18
62-100 W�growiec

wielkopolskieRozwi� Info Urz�d miasta Zgorzelec
ul. Doma�skiego 6
59-900 Zgorzelec


tel:
email:
www: www.zgorzelec.iap.pl

Koordynator lokalny: Marian Smokowski

dolno�l�skieRozwi� Info Urz�d Miejski w Z�otoryi
pl. Orl�t Lwowskich 1
59-500 Z�otoryja


tel:
fax:
email:
www: www.zlotoryja.pl

Koordynator lokalny: Magdalena Garbowska

dolno�l�skieRozwi� Info Urz�d Miasta i Gminy
ul. Traugutta 15
42-450 �azy


tel:
tel kom:
email:
www: www.lazy.pl

Koordynator lokalny: Adrian Kala

�l�skieRozwi� Info Urz�d Miejski w �remie
Pl. 20 Pa�dziernika 1
63-100 �rem


tel: w. 138
email:
www: www.srem.pl

Koordynator lokalny: Karolina W�odarczak

wielkopolskieRozwi� Info Urz�d Miasta �winouj�cie
ul.Wojska Polskiego 1/5
72-600 �winouj�cie


tel:
email:
www: www.swinoujscie.pl

Koordynator lokalny: Robert Gawro�ski

zachodniopomorskieRozwi� Info Urz�d Miejski w �arach
ul. Rynek 1-5
68-200 �ary


tel:
fax:
tel kom: l
email:
www: www.zary.pl

Koordynator lokalny: El�bieta �obacz-B�cal

lubuskie


Miasta zg�oszone do "ETZT"
Rozwi� Info Urz�d Miasta i Gminy Barlinek
ul. Niepodleg�o�ci 20
74-320 Barlinek


tel: wew. 44
email:
www: www.barlinek.pl

Koordynator lokalny: Eugeniusz Dmytruszewski

zachodniopomorskieRozwi� Info Urz�d Miasta i Gminy Buk
ul. Ratuszowa 1
64 - 320 Buk


tel:
email:
www: www.buk.gmina.pl

Koordynator lokalny: Pawe� Mazankiewicz

wielkopolskieRozwi� Info Urz�d Miejski w Bukownie
32-332 Bukowno


tel:
fax:

Koordynator lokalny: Gra�yna Kowina-�widerek
Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji
ul. Spacerowa 1
32-332 Bukowno

ma�opolskieRozwi� Info Urz�d Miejski Chojnice
ul. Stary Rynek 1
89-600 Chojnice


tel:
email:
www: www.miastochojnice.pl

Koordynator lokalny: Marek Wituszy�ski

pomorskieRozwi� Info Urz�d Miasta Cz�stochowy
ul. Focha 19/21
42-200 Cz�stochowa


tel:
fax:
email:
www: www.czestochowa.um.gov.pl

Koordynator lokalny: Pawe� Ruksz�

�l�skieRozwi� Info Urz�d Gminy D�browa Tarnowska
Rynek 34
33 - 200 D�browa Tarnowska


tel:
email:
www: www.dobrowa.okay.pl

Koordynator lokalny: Barbara Sobecka - Mikos

ma�opolskieRozwi� Info Urz�d Miejski w Elbl�gu
ul ��czno�ci 1
82-300 Elbl�g


tel:
email:
www: www.umelblag.pl

Koordynator lokalny: Bo�ena Jolanta Warzecha
Wydzia� Gospodarki Komunalnej i Ochrony �rodowiska, ul. ��czno�ci 1

warmi�sko-mazurskieRozwi� Info Urz�d Miejski w Gda�sku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gda�sk


tel:
fax:
tel kom:
email:
www: www.gdansk.pl

Koordynator lokalny: Antoni Szczyt
Wydzia� Gospodarki Komunalnej

pomorskieRozwi� Info Urz�d Miejski w Gnie�nie
ul. Lecha 6
62-200 Gniezno


tel:
fax:
email:
www: www.gniezno.home.pl

Koordynator lokalny: Jadwiga Trzci�ska

wielkopolskieRozwi� Info Urz�d Miasta Katowice
ul. M�y�ska 4
40-098 Katowice


tel:
email:
www: www.um.katowice.pl

Koordynator lokalny: Tomasz Opalski

�l�skieRozwi� Info Urz�d Miasta Kielce
Wydzia� Gospodarki komunalnej i Ochrony �rodowiska
Ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce


tel:
email:
www: www.um.kielce.pl

Koordynator lokalny: Jadwiga Skrobacka
Wydzia� Gospodarki Komunalnej i Ochrony �rodowiska
ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

�wi�tokrzyskieRozwi� Info Urz�d Miejski w Koninie
Plac Wolno�ci 1
62-500 Konin


tel: ,
email:
www: www.konin.pl

Koordynator lokalny: Ma�gorzata Moli�ska
ul. Przemys�owa 2 pok. 104, 62--510 Konin

wielkopolskieRozwi� Info Urz�d Miejski Kozienice
ul. Parkowa 5
26 - 900 Kozienice


tel:
fax:
email:
www: www.kozienice.pl

Koordynator lokalny: Urszula Strzelczyk, Wojciech Stachurski

mazowieckieRozwi� Info Urz�d Miasta Krakowa
Plac Wszystkich �wi�tych 3/4
31-004 Krak�w


tel:
email:
www: www.krakow.pl

Koordynator lokalny: Marta Podsiad�o
Wydzia� Gospodarki Komunalnej i Ochrony �rodowiska

ma�opolskieRozwi� Info Urz�d Miasta Luba�
ul. Dywizji 14
59 - 800 Luba�


tel:
tel kom:
email:
www: www.luban.pl

Koordynator lokalny: Agnieszka Wierzbicka
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
ul. Rynek - Ratusz 9
59 - 800 Luba�

dolno�l�skieRozwi� Info Urz�d Miejski w Lubinie
ul. Kili�skiego 10
59-300 Lubin


tel:
fax:
tel kom:
email:
www: www.lubin.pl

Koordynator lokalny: Tadeusz Kielan

dolno�l�skieRozwi� Info Urz�d Miasta
ul. G�ogowskiego 3/5
27- 400 Ostrowiec �wi�tokrzyski


tel:
email:
www: www.um.ostrowiec.pl

Koordynator lokalny: Sergiusz Olejniczak

�wi�tokrzyskieRozwi� Info Urz�d Gminy Police
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police


tel:
fax:
email:
www: www.police.pl

Koordynator lokalny: Artur Zag�rski
Kompleks Rekrutacyjno- Sportowy O�rodka Sportu i Rekreacji w Policach, ul. Piaskowa 97, 72-010 Police

zachodniopomorskieRozwi� Info Urz�d Miejski w Sandomierzu
Plac Poniatowskiego 3
27 - 600 Sandomierz


tel:
email:
www: www.sandomierz.pl

Koordynator lokalny: Janusz Chabel
ul. Sokolnickiego 10
27 - 600 Sandomierz

�wi�tokrzyskieRozwi� Info Urz�d Miejski w Sosnowcu
ul. Zwyci�stwa 20
Wydzia� Ochrony �rodowiska i Rolnictwa
41-200 Sosnowiec


tel:
fax:
email:
www: www.um.sosnowiec.pl

Koordynator lokalny: Anna D�biec

�l�skieRozwi� Info Urz�d Miejski Starogard Gda�ski

tel:
fax:
tel kom:
email:
www: www.starogard.pl

Koordynator lokalny: Maria Malinowska
O�rodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijczyk�w Starogardzkich 1
83-200 Starogard Gda�ski

pomorskieRozwi� Info Urz�d Miasta Tarnowskie G�ry
Rynek 4
42-600 Tarnowskie G�ry


tel: tel.:
fax: fax:
email:
www: www.tarnowskiegory.pl

Koordynator lokalny: Krzysztof �ozi�ski

�l�skieRozwi� Info Urz�d Miasta Torunia

tel:
fax:
email:
www: www.um.torun.pl

Koordynator lokalny: Leszek Wasielewski
O�rodek Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Ogrodu Zoobotanicznego
ul. Bydgoska 7
87-100 Toru�

kujawsko-pomorskieRozwi� Info Urz�d Miejski Wroc�awia
ul K. Michalczyka 23
53-633 Wroc�aw


tel:
email:
www: www.um.wroc.pl

Koordynator lokalny: Jerzy Gdaniec

dolno�l�skieRozwi� Info Zarz�d Dr�g i Transportu
ul. Piotrkowska 175
90-447 ��d�


tel:
email:
www: www.zdit.uml.lodz.pl

Koordynator lokalny: Przemys�aw Wnuk
ul.Piotrkowska 175, 90-447 ��d�

��dzkieRozwi� Info Urz�d Miejski w �widnicy
ul. Armii Krajowej 49
58 - 100 �widnica


tel:
email:
www: www.um.swidnica.pl

Koordynator lokalny: Waldemar Sk�rski

dolno�l�skie


Miasta wspieraj�ce
Rozwi� Info Urz�d Miasta Gdyni
Aleja Marsza�ka Pi�sudskiego 52/54
81-382 Gdynia


tel:
email:
www: www.gdynia.pl

Koordynator lokalny: Marcin Wo�ek
pok. 107

pomorskieRozwi� Info Urz�d Miejski w G�ogowie
ul. Rynek 10
67-200 G�og�w


tel:

fax:
email:
www: www.glogow.pl

Koordynator lokalny: Robert My�k�w

dolno�l�skieRozwi� Info Urz�d Miasta Pu�awy
ul.Lubelska 5
24-100 Pu�awy


tel:
email:
www: www.um.pulawy.pl

Koordynator lokalny: Romana Kod�ubaj

lubelskieRozwi� Info Urz�d Miejski Suwa�ki
ul. Mickiewicza 1
16 - 400 Suwa�ki


tel:
email:
www: www.um.suwalki.pl

Koordynator lokalny: Grzegorz Kosi�ski

podlaskieRozwi� Info Urz�d Miasta Tarnowa
ul. Nowa 4
33-100 Tarn�w


tel:
email:
www: www.tarnow.pl

Koordynator lokalny: Marcin Golec

ma�opolskieRozwi� Info Urz�d Miasta w Turku
ul. Kaliska 59


tel:
fax:
email:
www: www.bip.um.turek.pl

Koordynator lokalny: Andrzej Sochacki

wielkopolskieRozwi� Info Urz�d Miejski w Wieleniu
ul. Ko�ciuszki 34
64-730 Wiele�Koordynator lokalny: Hanna Forbrich
Rozwi� Info Urz�d Miasta i Gminy w Z�ocie�cu
ul. Stary ynek 3
78-520 Z�ocieniec


tel:
email:
www: www.zlocieniec.pl

Koordynator lokalny: Marek Stochaj

zachodniopomorskie


Inter City