toper

Materia�y Promocyjne

trainNR24

Miasta, kt�re prze�l� do 10.09.2005r dokument "Karta Europejska. Zobowi�zanie do uczestnictwa w 2005r." otrzymaj� w pierwszej po�owie wrze�nia pakiet z materia�ami promocyjnymi (plakat, ulotka, p�yta multimedialna) oraz ankiet� badania opinii spo�ecznej. Poni�ej prezentujemy wszystkie materia�y promocyjne w wersji elektronicznej. Zach�camy do ich pobierania i wykorzystywania w celach promocyjnych kampanii.

Pliki do pobrania

Plakat "Do pracy bez samochodu" - plik .pdf (10049 KB)

Ulotka "Do pracy bez samochodu" - plik .pdf (6776 KB)

Spot telewizyjny - plik .mpg (3778 KB)

Jingiel radiowy - plik .mp3 (899 KB)

Wywiad z Koordynatorem Krajowym - plik .mp3 (1040 KB)

Piosenka "Dzie� bez samochodu" - plik .mp3 (6269 KB)

Remix piosenki (1) - plik .mp3 (3207 KB)

Remix piosenki (2) - plik .mp3 (3797 KB)


Komunikaty PKP - do wykorzystania w celach promocji Kampanii

Komunikat 1 - wav (3424 KB), mp3 (311 KB)

Komunikat 2 - wav (3766 KB), mp3 (342 KB)

Komunikat 3 - wav (3273 KB), mp3 (297 KB)

Komunikat 4 - wav (3236 KB), mp3 (294 KB)

Komunikat 5 - wav (2239 KB), mp3 (203 KB)


Bannery - pobierz i umie�� na swojej stronie linkuj�c do strony 22wrzesien.orgAnimowany baner
- plik .gif, szeroko�� 145px, wysoko�� 145pxAnimowany baner
- plik .gif, szeroko�� 150px, wysoko�� 226pxAnimowany baner
- plik .gif, szeroko�� 431px, wysoko�� 75px

Inter City