toper

Kampania "Europejski Dzie� Bez Samochodu"

trainNR24


Historia Kampanii w Polsce

Dzie� Bez Samochodu w dniu 22 wrze�nia 2005 pod patronatem Ministerstwa �rodowiska jest obchodzony w Polsce po raz czwarty. Koordynacj� krajow� w bie��cym roku zajmuje si� Instytut Spraw Obywatelskich przy wsparciu "Magazynu Obywatel" i Federacji Zielonych Grupa Krakowska. Wi�cej informacji o poprzednich edycjach Kampanii dost�pnych jest na poni�szych stronach internetowych.Inter City