toper

Lista zg�oszonych miast

bikePath


Lista wszystkich miast

bior�cych udzia� w kampanii "Dzie� bez Samochodu".

Wr�� do mapki wyboru wojew�dztw.

Klikaj�c na obrazku Rozwi� Info rozwijasz informacje o mie�cie, natomiast klikaj�c na obrazku Zwi� Info chowasz informacje o mie�cie.
Rozwi� Info Urz�d Gminy Aleksandr�w ��dzki
Plac Ko�ciuszki 2
95 - 070 Aleksandr�w ��dzki


Koordynator lokalny: Karolina �wierczewska
tel: wew. 315
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miasta Be�chatowa
ul. Ko�ciuszki 1
97-400 Be�chat�w


Koordynator lokalny: Marcin Michalak
ul. Kaczkowskiego 89
97-400 Be�chat�w
tel:
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miasta Barlinek

Koordynator lokalny: Danuta Tomia�oj�
ul. Gorzowska 15
74-320 Barlinek - Moczkowo
tel:
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miasta Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski


Koordynator lokalny: Raisa Iwaniuk
tel:
fax:
email:Rozwi� Info Urz�d Miasta Bielsko-Bia�a

Koordynator lokalny: Barbara Talik
Beskidzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowo-Rekreacyjnych i Turystycznych
ul. Krasickiego 5a
43-300 Bielsko-Bia�a
tel:
email:Rozwi� Info Urz�d Gminy i Miasta Bisztynek
ul. Ko�ciuszki 2
11-230 Bisztynek


Koordynator lokalny: Magdalena Gutkowska
O�rodek Kultury i Aktywno�ci Lokalnej
ul. Ogrodowa 4
11 -230 Bisztynek
tel:
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miasta Boles�awiec
Rynek 41 Ratusz
59 - 700 Boles�awiec


Koordynator lokalny: Gra�yna Strzy�ewska
ul. Ma�achowskiego 11/15
59-700 Boles�awiec
tel:
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Burmistz Miasta Brzegu
ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg


Koordynator lokalny: Joanna Starosta
tel:
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miasta i Gminy Buk
ul. Ratuszowa 1
64 - 320 Buk


Koordynator lokalny: Konrad Wo�niak
tel:
fax:
email:Rozwi� Info Urz�d Miejski w Bukownie

Koordynator lokalny: Gra�yna Kowina-�widerek
Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji
ul. Spacerowa 1
32-332 Bukowno
tel:
fax:
tel kom:Rozwi� Info Starostwo Powiatowe Chodzie�
ul. Wiosny Ludowej 1
64 - 800 Chodzie�


Koordynator lokalny: Miros�aw Sza�ata
tel: wew. 28
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miejski Chojnice
ul. Stary Rynek 1
89-600 Chojnice


Koordynator lokalny: Micha� Karpiak
tel:
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miasta Ciechan�w
ul. Rynek 6
06 - 400 Ciechan�w


Koordynator lokalny: Jolanta Truszewska
Wydzia� Promocji i Komunikacji Spo�ecznej
tel:
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miejski w Czarnej Bia�ostockiej
ul. Traugutta 2
16 -020 Czarna Bia�ostocka


Koordynator lokalny: Anna Paw�owska
tel:
fax:
tel kom:
email:
email:Rozwi� Info Urz�d Miasta Cz�stochowy
ul. Focha 19/21
42-200 Cz�stochowa


Koordynator lokalny: Pawe� Ruksz�
tel:
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Gminy D�browa Tarnowska
Rynek 34
33 - 200 D�browa Tarnowska


Koordynator lokalny: Barbara Sobecka - Mikos
tel:
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miejski Dobre Miasto
ul. Warszawska 14
11-040 Dobre Miasto


Koordynator lokalny: Zenon P�ocki
tel:
fax:
email:Rozwi� Info Urz�d Miasta Dzia�dowo
ul. Zamkowa 12
13 - 200 Dzia�dowo


Koordynator lokalny: Marek B�a�ejczyk
tel:
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Gmina Miejska Dzier�oni�w
Rynek 1
58-200 Dzier�oni�w


Koordynator lokalny: Krzysztof Nawrot
ekolog miejski
tel:
fax:
email:Rozwi� Info Urz�d Miejski w Elbl�gu
ul ��czno�ci 1
82-300 Elbl�g


Koordynator lokalny: Bo�ena Jolanta Warzecha
Wydzia� Gospodarki Komunalnej i Ochrony �rodowiska
tel:
fax:
email:
email:Rozwi� Info Urz�d Miasta E�k
ul. Pi�sudskiego 4
19 - 300 E�k


Koordynator lokalny: Magdalena Kowalewska
tel: wew. 281
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miejski w Gda�sku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gda�sk


Koordynator lokalny: Antoni Szczyt
Wydzia� Gospodarki Komunalnej
tel:
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miasta Gdyni
Aleja Marsza�ka Pi�sudskiego 52/54
81-382 Gdynia


Koordynator lokalny: Marcin Wo�ek
pok. 107
tel:
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miasta i Gminy Glinojeck
ul. P�ocka 12
06 - 450 Glinojeck


Koordynator lokalny: Wojciech Bru�dzi�ski
ul. Polna 2c
06 - 450 Glinojeck
tel:
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miejski w Gliwicach
ul. Zwyci�stwa 21
44-100 Gliwice


Koordynator lokalny: Sylwia Banaszewska
Wydzia� Kultury Sportu i Promocji
tel:
fax:
email:Rozwi� Info Urz�d Miejski w G�ogowie
ul. Rynek 10
67-200 G�og�w


Koordynator lokalny: Robert My�k�w
tel:
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miejski w Gnie�nie
ul. Lecha 6
62-200 Gniezno


Koordynator lokalny: Jadwiga Trzci�ska
tel:
fax:
email:Rozwi� Info Urz�d Miejski w Grudzi�dzu
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudzi�dz


Koordynator lokalny: Marcin Poli�ski
Wydzia� In�ynierii Miejskiej i Gospodarki Komunalnej
tel:
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miasta Gryfino
ul. Iwaszkiewicza 70
74- 100 Gryfino


Koordynator lokalny: Jan Podle�ny
tel:
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miasta Inowroc�aw

Koordynator lokalny: Krystyna Radzikowska
ul. Rozwelta 36/38
88-100 Inowroc�aw
tel:
fax:
email:Rozwi� Info Urz�d Miasta Jas�o
ul.Rynek 12
38-200 Jas�o


Koordynator lokalny: Marek T�cza
inspektor Wydzia�u Spraw Spo�ecznych
tel:
fax:
email:Rozwi� Info Urz�d Miejski w Kaliszu
ul. Ko�ciuszki 1a
62-800 Kalisz


Koordynator lokalny: Marek Pancewicz
Wydzia� Ochrony �rodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
tel:
fax:Rozwi� Info Urz�d Miasta Katowice
Rynek 13
40-003 Katowice


Koordynator lokalny: Adam ��ski
tel:
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miasta K�trzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 K�trzyn


Koordynator lokalny: Krzysztof Krupienik
tel:
fax:
tel kom: 600�938�489
email:Rozwi� Info Urz�d Miasta Kielce

Koordynator lokalny: Jadwiga Skrobacka
Wydzia� Gospodarki Komunalnej i Ochrony �rodowiska
ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce
tel:
fax:
email:
www: www.um.kielce.pl/Rozwi� Info Urz�d Miasta w Ko�obrzegu
ul. Ratuszowa 13
78 - 100 Ko�obrzeg


Koordynator lokalny: Piotr Pasikowski
tel:
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miejski w Koninie
Plac Wolno�ci 1
62-500 Konin


Koordynator lokalny: Ma�gorzata Moli�ska
tel:
fax:
email:Rozwi� Info Urz�d Gminy Korfantowa
Rynek 4
48-317 Korfant�w


Koordynator lokalny: Piotr W�jcik
tel:
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miasta Kostrzyn nad Odr�
ul. Kopernika 1
66-470 Kostrzyn nad Odr�


Koordynator lokalny: Anna Wasielak
tel:
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miejski w Koszalini
Rynek Staromiejski 67
75-007 Koszalin


Koordynator lokalny: Grzegorz �li�ewski
tel:
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miasta Ko�cierzyna
ul. 3 maja 9A
83 - 400 Ko�cierzyna


Koordynator lokalny: Daniel M�ynarczyk
tel: w. 356
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miejski Kowalewo Pomorskie
Plac Wolno�ci 1
87-410 Kowalewo Pomorskie


Koordynator lokalny: Gra�yna Kilanowska
tel:
fax:
tel kom: 607�256�749Rozwi� Info Urz�d Miejski Kozienice
ul. Parkowa 5
26 - 900 Kozienice


tel:
fax:
email:Rozwi� Info Urz�d Miasta Krakowa
Os. Zgody 2
31-949 Krak�w


Koordynator lokalny: Ma�gorzata St�pi�ska
Wydzia� Gospodarki Komunalnej i Ochrony �rodowiska
tel:
fax:
email:Rozwi� Info Urz�d Miasta Krasnystaw
Plac 3 maja 29
22-300 Krasnystaw


Koordynator lokalny: Ma�gorzata Krzysztofiak
tel:
fax:
email:Rozwi� Info Urz�d Miejski
ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn


Koordynator lokalny: Dominik Sudo�
Stowarzyszenie "Eko-Inicjatywa"
ul. Mi�osna 1
tel:
fax:
tel kom:
email:
email:Rozwi� Info Urz�d Miasta i Gminy L�dek Zdr�j
ul. Rynek 1
57-540 L�dek Zdr�j


Koordynator lokalny: Stanis�aw Zieli�ski
Pl. Starom�y�ski 5
57-540 L�dek Zdr�j
tel:
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miasta Legionowo
Referat Kultury i Promocji Miasta
ul. marsz. J. Pi�sudskiego 3
05 -120 Legionowo


Koordynator lokalny: Magdalena Kielczyk
tel: wew.245
fax:
email:Rozwi� Info Urz�d Miasta Legnica
pl. S�owia�ski 7
59-220 Legnica


Koordynator lokalny: Zbigniew Rutka
Plac S�owia�ski
59- 220 Legnica
tel:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miasta i Gminy Lidzbark
ul. Dworcowa 2
13-230 Lidzbark


Koordynator lokalny: Dorota Dobucka
Biuro ds. promocji, turystyki i koordynacji Urz�du Miasta i Gminy w Lidzbarku
tel:
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miasta Luba�
ul. Dywizji 14
59 - 800 Luba�


Koordynator lokalny: Agnieszka Wierzbicka
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
ul. Rynek - Ratusz 9
59 - 800 Luba�
tel:
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miejski w Lubinie
ul. Kili�skiego 10
59-300 Lubin


Koordynator lokalny: Tadeusz Kielan
tel:
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miejski Lubliniec
ul. Paderewskiego 5
42-700 Lubliniec


Koordynator lokalny: S�awomir Skwarski
Wydzia� Komunalny i Ochrony �rodowiska
tel:
fax: 034�353 01 05Rozwi� Info Urz�d Miasta �eba

Koordynator lokalny: Ma�gorzata Turek, Joanna Jagodzi�ska
Gimnazjum
ul. Nadmorska 21
84-360 �eba
tel:Rozwi� Info Urz�d Miasta �odzi
ul. Zawiszy Czarnego 39
91-818 ��d�


Koordynator lokalny: Dorota Stobiecka
Towarzystwo Inicjatyw Europejskich
tel:
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miasta Malborka
Plac S�owia�ski 5
82-200 Malbork


Koordynator lokalny: Sylwia Starosta
tel:
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miejski
Rynek 8
42 - 610 Miasteczko �l�skie


Koordynator lokalny: Grzegorz Pietrucha
tel:
fax:
email:Rozwi� Info Urz�d Miasta i Gminy Miko�ajki
ul. Kolejowa 7
11-730 Miko�ajki


Koordynator lokalny: Bogdan Kurta
Centrum Kultury "K�obuk"
ul. Kolejowa 6
11-730 Miko�ajki
tel: ,
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miejski w Mr�gowie
ul. Kr�lewska 60a
11-700 Mr�gowo


Koordynator lokalny: Iwona Wie�ska
tel:
fax:
email:Rozwi� Info Urz�d Miejski w Namys�owie
ul. Dubois 3
46-100 Namys��w


Koordynator lokalny: Dominik Kos
tel:
fax:
email:Rozwi� Info Starostwo Powiatowe w Namys�owie
Plac Wolno�ci 12 A
46 100 Namys��w


Koordynator lokalny: Monika Fr�szczak
tel:
fax:
www: www.namyslow.plRozwi� Info Urz�d Miejski w Nowej Rudzie
ul. Rynek 1
57-400 Nowa Ruda


Koordynator lokalny: Monika Podjacka
tel:
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miejski Nowa S�l
ul. Marsza�ka J�zefa Pi�sudskiego 12
67-100 Nowa S�l


Koordynator lokalny: Pawe� Pazorowski
tel:
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miejski w Obornikach
ul. Marsza�ka Pi�sudskiego 76
64-600 Oborniki


Koordynator lokalny: Krzysztof Sroka
ext
tel:
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miejski i Gminy w Opatowie
Plac Obro�c�w Pokoju 34
27-500 Opat�w


Koordynator lokalny: Jaros�aw Czub
tel:
fax:
email:Rozwi� Info Urz�d Miasta Opola
Rynek - Ratusz
45 - 015 Opole


Koordynator lokalny: Ma�gorzata Rabiega
Wydzia� Ochrony �rodowiska i Rolnictwa
tel:
fax:
email:Rozwi� Info Urz�d Miasta
ul. G�ogowskiego 3/5
27- 400 Ostrowiec �wi�tokrzyski


Koordynator lokalny: Piotr Muzik
tel:
fax:
email:Rozwi� Info Urz�d Miasta Ostr�w Mazowiecka
ul. 3 maja 66
07 - 300 Ostr�w Mazowiecka


Koordynator lokalny: Jan Pskiet
tel: wew. 38
fax:
tel kom:Rozwi� Info Urz�d Gminy i Miasta w Piszu
ul. Gustawa Gizewiusza 5
12-200 Pisz


Koordynator lokalny: Gra�yna Leszczy�ska
tel:
fax:
email:Rozwi� Info Urz�d Gminy Police
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police


Koordynator lokalny: Mariola Godlewska, Edyta Walkiewicz
tel:
fax:
email:Rozwi� Info Urz�d Miasta Poznania
Plac Kolegiacki 17
61-841 Pozna�
tel:
fax:


Koordynator lokalny: Katarzyna Parysek, Alina Furmaniuk
Biuro Kszta�towania Relacji Spo�ecznych
tel: ,
fax:
tel kom:
email:
email:Rozwi� Info Urz�d Miejski Pyrzyce
Plac Ratuszowy 1
74 - 200 Pyrzyce


Koordynator lokalny: Waldemar Gredka
tel:
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miejski Gminy Rawicz
ul. Pi�sudskiego 21
63-900 Rawicz


Koordynator lokalny: Dariusz Domaniecki
tel:
fax:
email:Rozwi� Info Urz�d Miejski Ruda �l�ska
Plac Wolno�ci 6
41- 709 Ruda �l�ska


Koordynator lokalny: Krzysztof Szolc
ext
tel:
fax:
tel kom: mob
email:Rozwi� Info Urz�d Miasta w Rumi

Koordynator lokalny: ko
Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji
ul. Mickiewicza 49
tel:
fax:
email:Rozwi� Info Urz�d Miasta Rzeszowa
Rynek 2
35 - 064 Rzesz�w


Koordynator lokalny: Waldemar Wywrocki
ul. Rynek 11
35-064 Rzesz�w
tel:
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miejski w Sandomierzu
Plac Poniatowskiego 3
27 - 600 Sandomierz


Koordynator lokalny: Janusz Chabel
ul. Sokolnickiego 10
27 - 600 Sandomierz
tel:
fax:
email:Rozwi� Info Urz�d Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1
96 - 100 Skierniewice


Koordynator lokalny: Pawe� Sa�ek
Wydzia� Ochrony �rodowiska
tel: wew. 316
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miasta S�awno

Koordynator lokalny: Marek Gil
ul. M. C. Sk�odowskiej 9
76-100 S�awno
tel: w. 62
fax:
email:Rozwi� Info Urz�d Miejski w S�ubicach
ul. Akademicka 1
69 - 100 S�ubice


Koordynator lokalny: Roman Filo�czuk
tel: wew. 225
fax:
tel kom:Rozwi� Info Urz�d Miasta w S�upcy
ul. Pu�awskiego 21 pok. 321
62- 400 S�upca


Koordynator lokalny: Magdalena Kosmalska
tel:
fax:
email:Rozwi� Info Urz�d Miejski w S�upsku
Pl. Zwyci�stwa 3
76-200 S�upsk


Koordynator lokalny: Ewa Banach
ext
tel:
fax:
email:Rozwi� Info Urz�d Miasta Sopotu
ul. Ko�ciuszki 25/27
81-704 Sopot
tel:
fax:


Koordynator lokalny: Krystyna Lewandowska-Grabowska
Prezes Stowarzyszenia "Sopot dla �rodowiska"
ul. Bohater�w Monte Cassino 48
81-753 Sopot
tel:
tel kom:Rozwi� Info Urz�d Miejski w Sosnowcu
ul. Zwyci�stwa 20
Wydzia� Ochrony �rodowiska i Rolnictwa
Sosnowiec


Koordynator lokalny: Anna D�biec
tel:
fax:
email:Rozwi� Info Urz�d Miejski Starogard Gda�ski

Koordynator lokalny: Jaros�aw Szarza�o
O�rodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijczyk�w Starogardzkich 1
83-200 Starogard Gda�ski
tel:
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miejski w Sul�cinie
ul. Lipowa 18
69-200 Sul�cin


Koordynator lokalny: Ryszard Nowicki
tel:
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miejski Suwa�ki
ul. Mickiewicza 1
16 - 400 Suwa�ki


Koordynator lokalny: Grzegorz Kosi�ski, Dariusz Przybysz
tel:
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miasta Szczecinek
Plac Wolno�ci 13
78- 400 Szczecinek


Koordynator lokalny: Marek Albrecht
tel:
fax:
email:Rozwi� Info Urz�d Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67 - 300 Szprotawa


Koordynator lokalny: Jan Ryszawy
tel:
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miejski w Szyd�owcu
Rynek Wielki 1
26-500 Szyd�owiec


Koordynator lokalny: Jolanta Koz�owska
Administracja O�wiaty
ul. Staszica 3 A
26-500 Szyd�owiec
tel:
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miejski w �widnicy
ul. Armii Krajowej 49
58 - 100 �widnica


Koordynator lokalny: Waldemar Sk�rski
tel:
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miasta Tarnowa
ul. Nowa 4
33-100 Tarn�w


Koordynator lokalny: Piotr Zieli�ski
Wydzia� Gospodarki Komunalnej i �rodowiska
tel:
fax:
email:Rozwi� Info Urz�d Miejski
Pl. M.J. Pi�sudskiego 1
83-110 Tczew
tel:
fax:


Koordynator lokalny: Jerzy Wojszwi��o
tel:
fax:
tel kom:Rozwi� Info Urz�d Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
ul. P.O. W. 10/16
97 - 200 Tomasz�w Mazowiecki


Koordynator lokalny: Dariusz Bana�
tel: wew.261
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miasta Torunia

Koordynator lokalny: Leszek Wasielewski
O�rodek Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Ogrodu Zoobotanicznego
ul. Bydgoska 7
87-100 Toru�
tel:
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miejski w Torzymiu
ul. Wojska Polskiego 32
66-235 Torzym


Koordynator lokalny: Andrzej Kuchnio
Torzymski O�rodek Kultury
ul. Warszawska 1
66-235 Torzym
tel:
fax: f
email:Rozwi� Info Urz�d Miasta Sto�ecznego Warszawy

Koordynator lokalny: Stanis�aw Plawako
Biuro Komunikacji Urz�du Miasta Sto�ecznego Warszawa
ul. G�rskiego 7
tel:
fax:
email:Rozwi� Info Urz�d Miejski W�growiec
ul. ko�ciuszki 15 A
62 - 100 W�growiec


Koordynator lokalny: Marek Wierzbi�ski
Centrum Edukacji Ekologicznej
ul. �rednia 18
tel:
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miasta i Gminy Wielichowo
ul. Rynek 10
64 - 050 Wielichowo


Koordynator lokalny: Pawe� Michalski
ul. Pocztowa 18
tel:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miasta i Gminy Witnica
ul. KRN 6
66-460 Witnica


Koordynator lokalny: Marek �opatka
Kom. Stra�y Miejskiej
tel:
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miasta W�oc�awek
Zielony Rynek 11/13
87-800 W�oc�awek

Rozwi� Info Urz�d Miejski w Wolsztynie
ul. Rynek 1
64-200 Wolsztyn


Koordynator lokalny: Micha� Nowak
Gminne Centrum Informacji w Wolsztynie
ul. R Kocha 12a
64-200 Wolsztyn
tel:
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miasta Wroc�aw
ul. Michalczyka 23
53 - 633 Wroc�aw


Koordynator lokalny: Olga Raduchowska
Wydzia� �rodowiska i Rolnictwa
tel:
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miejski w Zawierciu
ul. Le�na 2
42-400 Zawiercie


Koordynator lokalny: Micha� Ole�
tel: w. 268
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miasta Zgierza
Stary Rynek 1
95-100 Zgierz


Koordynator lokalny: Anna Mundzia
szefowa kancelarii Urz�du Miasta Zgierza
tel: 99
fax:
email:Rozwi� Info Urz�d miasta Zgorzelec
ul. Doma�skiego 6
59-900 Zgorzelec


Koordynator lokalny: Marian Smokowskia
tel:
fax:Rozwi� Info Urz�d Miasta w Zielonej G�rze

Koordynator lokalny: Marek Paska
Wojew�dzki O�rodek Politechniczny
ul. Stefana Wyszy�skiego 17c
65-536 Zielona G�ra
tel:
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miejski w Z�otoryi
pl. Orl�t Lwowskich 1
59-500 Z�otoryja


Koordynator lokalny: Magdalena Garbowska
tel:
fax:
tel kom:
email:Rozwi� Info Urz�d Miejski w �arach
ul. Rynek 1-5
68-200 �ary


Koordynator lokalny: El�bieta �obacz-B�cal
tel:
fax:
tel kom:
email:


Inter City