toper

Aktualno�ci2005-09-15

Europejski Dzie� Bez Samochodu
z Przewozami Regionalnymi

Od 16 do 22 wrze�nia 2005 r. sp�ka „PKP Przewozy Regionalne” b�dzie wozi� rowery za darmo. W ten spos�b przy��czamy si� do obchod�w „Europejskiego Tygodnia Zr�wnowa�onego Transportu”. Has�o tegorocznej kampanii: ”Do pracy bez samochodu”.
Wszystkim podr�nym, kt�rzy zostawi� auto na przydomowym parkingu i pojad� do pracy kolej� (poci�gami osobowymi), przewieziemy rower bez �adnych op�at. Wystarczy tylko mie� przy sobie wa�ny bilet na przejazd.

Celem kampanii jest zainteresowanie mieszka�c�w miast europejskich ide� zr�wnowa�onego transportu. W czasie obchod�w planowane jest m.in. organizowanie: wydarze� promuj�cych transport publiczny, kolej, komunikacj� piesz� i rowerow�; debat publicznych na temat konieczno�ci ograniczania ruchu samochodowego oraz bada� opinii publicznej dotycz�cych spo�ecznego odbioru kampanii.

�ukasz Kurpiewski Rzecznik prasowy „PKP Przewozy Regionalne” sp�ka z o.o.