toper

Aktualno�ci2005-09-05

10 wrze�nia up�ywa termin zg�osze� do "Dnia bez Samochodu"

Szanowni Pa�stwo,

przypominamy �e ju� za pi�� dni (10 wrze�nia) up�ywa termin nadsy�ania Karty Europejskiej, czyli zg�oszenia miasta do Kampanii "Europejski Dzie� bez Samochodu" lub "Tygodnia Zr�wnowa�onego Transportu".

Niezb�dne dokumenty mo�ecie Pa�stwo pobra� ze strony "Jak wzi�� udzia�?"