toper

Aktualno�ci2005-08-19

Zobacz spot telewizyjny.

Zapraszamy do obejrzenia spotu telewizyjnego informuj�cego o Europejskim Dniu bez Samochodu. Materia� powsta� dzi�ki wsparciu Pana Macieja Or�osia, znanego prezentera Teleexpressu.

Spot dost�pny jest w dziale "Materia�y promocyjne".