toper

Aktualno�ci2005-07-27

Pierwsze zg�oszenia do Kampanii EDBS i ETZT

Pierwsze 10 miast przys�a�o Kart� Europejsk� zobowi�zuj�c� do uczestnictwa w tegorocznej edycji Europejskiego Dnia bez Samochodu oraz do Tygodnia Zr�wnowa�onego Transportu. Przypominamy �e termin nadsy�ania Kart Europejskich mija 10 wrze�nia. Zach�camy do uczestnictwa w Kampaniach. Niebawem na stronie pojawi si� mapa miast uczestnicz�cych.