toper

Aktualno�ci

trainNR5

poprzedni lista nast�pny

2004-11-16

Wyniki konkursu dla Wsp�pracownik�w Lokalnych

Lista nagordzonych Koordynator�w Spo�ecznych.

Laureaci otrzymaj� rowery oraz profesjonalne sakwy rowerowe.

Krzysztof More� (Warszawa, Zielone Mazowsze)

Aneta Pierzcha�a (Gdynia, Federacja Organizacji Pozarz�dowych)

�ukasz Olenderek (Cz�stochowa, Ruch Inicjatyw Spo�eczno-Ekologicznych)

Jaros�aw Praso� (Krak�w, Federacja Zielonych Grupa Krakowska)

Justyna Sujka (Zgierz, Obywatelski Ruch Ekologiczny)

Marcin Korniluk (Bia�ystok, Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot)

Justyna Cielica (Szczecin, Federacja Zielonych Gaja)<

Bartosz Malinowski
Instytut Spraw Obywatelskich


poprzedni lista nast�pny

Inter City