toper

Aktualno�ci

trainNR5


2004-09-23

Sukces medialny.

Tegoroczna edycja Dnia bez Samochodu odbi�a si� szerokim echem w og�lnopolskich i regionalnych mediach. Obszerne relacje prezentowa�o Polskie Radio, Telewizja Polska, jak r�wnie� komercyjne stacje TVN, TVN 24, Polsat, Canal+ i inne. Ukaza�y si� dziesi�tki artyku��w prasowych oraz niezliczona ilo�� wiadomo�ci w internecie. �wiadczy to o tym, �e z roku na rok DBS cieszy si� coraz wi�ksz� popularno�ci� i uznaniem w�r�d spo�ecze�stwa, polityk�w i medi�w. Telewizyjne, radiowe, prasowe oraz internetowe relacje z obchod�w Dnia bez Samochodu dotar�y do ponad 10 milion�w Polak�w

Bartosz Malinowski
Instytut Spraw ObywatelskichInter City