toper

Aktualno�ci

trainNR5


2004-09-22

Akcja w Szczecinie

Zielone �wiat�o dla rower�w! Rower nie truje!

Raz, dwa, komunikacja bez samochodu nie jest zla!

Trzy, cztery, my kochamy rowery!


Tak, skandowali uczestnicy przemarszu, kt�ry przeszed� dzi� o poranku ulicami Szczecina. Barwny, weso�y poch�d entuzjast�w komunikacji rowerowej i pieszej na jaki� czas przej�� kontrol� nad pasami ruchu stolicy Pomorza Zachodniego.


Do dyskusji na temat zagro�en p�yn�cych z nadmiernego ruchu samochodowego do��czy� si� r�wnie� Pan Andrzej Grabiec Zast�pca Prezydenta Miasta Szczecina.

Tyle ze Szczecina :) Pozdrawiam

Justyna Cielica
Federacja Zielonych GajaInter City