toper

Aktualno�ci

trainNR5


2004-09-21

Milion bilet�w MPK z reklam� Dnia bez Samochodu (��d�)

Zarz�d Dr�g i Transportu w �odzi w ramach Dnia bez Samochodu wydrukowa� milion bilet�w z reklam� DBS.

W tym 500 tys. o nominale 0,75 z� i 500 tys. o nominale 1,10 z�. W ubieg�ym tygodniu znalaz�y si� w sprzeda�y.
Do dnia dzisiejszego sprzedanych zosta�o 365 tys. bilet�w z reklam� o nominale 0,75 z� i 450 tys. o nominale 1,10 z�

Agata Lisowska
Zarz�d Dr�g i Transportu w �odziInter City