toper

Aktualno�ci

trainNR5


2004-09-05

Jurek Owsiak promuje Dzie� bez Samochodu - Foto!

Wielka Orkiestra �wi�tecznej Pomocy

Instytut Spraw Obywatelskich przygotowuje spot telewizyjny promuj�cy "Dzie� bez Samochodu". Do korzystania z transportu publicznego, kolei, komunikacji pieszej i rowerowej namawia Jurek Owsiak. Spot b�dzie emitowany w TVP3 w dniach od 13 do 22 wrze�nia. Zapraszamy do obejrzenia zdj�� filmu oraz �ci�gni�cia spotu telewizyjnego.

foto 01 ��� foto 02 ��� foto 03

zobacz spot TV (kliknij prawy - zapisz jako)

Bartosz Malinowski
Instytut Spraw ObywatelskichInter City