toper

Aktualno�ci

trainNR5


2004-09-01

Przed�u�enie terminu nadsy�ania deklaracji!

W zwi�zku z licznymi pro�bami o przed�u�enie terminu przesy�ania deklaracji przyst�pienia do "Dnia bez Samochodu" uprzejmie informujemy, �e termin ten zosta� przed�u�ony do dnia 10 wrze�nia 2004r.

Rafa� G�rski
Koordynator KrajowyInter City