toper

Aktualno�ci2005-10-27

Wyniki konkursu

Nagrody w konkursie na koordynatora lokalnego Europejskiego Dnia bez Samochodu 2005


Nagrody g��wne 500 z�:

Tadeusz Kielan Lubin
Bo�ena Jolanta Warzecha Elbl�g
Pawe� Ruksza Cz�stochowa
Leszek Wasielewski Toru�
Tomasz Opalski Katowice


Nagrody rzeczowe - rowery, sprz�t turystyczny:


Marek Wituszy�ski Chojnice
Jaros�aw Stachowiak Wa�brzych
Jerzy Gdaniec Wroc�aw
Agnieszka Wierzbicka Luba�
Magdalena Kochanowska Lublin
Roman Kod�ubaj Pu�awy


Wyr�nienia - nagrody pieni�ne oraz sprz�t turystyczny:


Marcin Michalak Be�chat�w
Ma�gorzata Rabiega Opole
Maria Malinowska Starogard Gda�ski
Jadwiga Skrobacka Kielce
Lucjan Wo�os Szczytno
Joanna Starosta Brzeg
Marta Podsiad�o Krak�w
Urszula Strzelczyk Kozienice
Andrzej Wdowiak Szczecinek
Krzysztof Nawrot Dzier�oni�w
Wioletta Wr�bel Bielawa
Przemys�aw Wnuk ��d�
Gra�yna Kowina-�widerek Bukowno
Marek Stochaj Z�ocieniec
Kamila Olszewska Sob�tka


Nagrody dla Pozarz�dowych Organizacji

Porozumienie na rzecz Przyjaznego Miasta Cz�stochowa - �ukasz Olenderek
Obywatelski Ruch Ekologiczny ��d� - Justyna Sujka -
Dolno�l�ska Fundacja Ekorozwoju Wroc�aw Rados�aw Lesisz
Federacja Zielonych Grupa Krakowska- Krak�w Jaros�aw Praso�

Wszystkim serdecznie gratulujemy

.