toper

Aktualno�ci2005-09-23

Czekamy na raporty z EDbS i ETZT

Informacja dla koordynator�w lokalnych.

7 pa�dziernika br. up�ywa termin nadsy�ania raport�w dokumentuj�cych przebieg lokalnych obchod�w EDbS i ETZT.

Instrukcja przygotowania raportu ko�cowego znajduje si� na stronie 22wrzesien.org w dziale "Raport".

Instytut Spraw Obywatelskich