toper

Aktualno�ci2005-09-22

DBS w Szczytnie

22 wrze�nia bezp�atne przejazdy autobusami ZKM za okazaniem dowodu rejestracyjnego w�asnego samochodu.
Plac Juranda, ul. Kasprowicza i ul. Spacerowa w godzinach 6.00-18.00 b�d� wy��czone z ruchu.

Ponadto odb�d� si� imprezy promuj�ce Kampani�.

P r o g r a m

11.00 Plac Juranda - ul.Odrodzenia: demonstracja pieszo-rowerowa

11.45-15.00 Plac Juranda - MOS-Skatepark: konkursy i loterie oraz stoisko i pokazy policji (tresura ps�w, ekopojazd), pokaz ratownictwa przedmedycznego i drogowego, pokaz karate kyokushin, wystawa sprz�tu i akcesori�w oraz bezp�atny serwis rowerowy, regaty, bezp�atne wypo�yczanie sprz�tu wodnego MOS, wyst�py zespo��w muzycznych, darmowa groch�wka, bezp�atne pomiary ci�nienia t�tniczego i poziomu cukru we krwi

12.00 Bieg 10km ulicami miasta (start Plac Juranda)

13.00 Burmistrz zaprasza na spacer wok� Jez. Domowego Ma�ego

15.00-18.00 Skwer Klenczona: wyst�py zespo��w muzycznych

Lucjan Wo�os - Koordynator Lokalny