toper

Aktualno�ci2005-09-22

Milion bilet�w z reklam� Dnia bez Samochodu.

Zarz�d Dr�g i Transportu w �odzi w ramach Tygodnia Zr�wnowa�onego Transportu i Dnia bez Samochodu wydrukowa� milion bilet�w jednorazowych z reklam� Kampanii. Na bilecie znajduje si� logo Tygodnia Zr�wnowa�onego Transportu oraz adres strony internetowej https://22wrzesien.org/